2022. gada 15. janvāris

Laikraksts "Iekurs" Nr. 3 | 1993.

 Laikraksts "Iekurs" Nr. 3

1993. gada novembrī

Gundega Jaunzeme: Ko jūs novēlētu tiem, kuri tā arī nav sapratuši, ka valsts pastāv nevis tāpēc, lai nodrošinātu himnisku, karogotu tautisku izrādīšanos, bet gan lai garantētu tautas tiesības, brīvību un uzplaukumu?

Gunārs Freimanis: Ko novēlēt? Vispirms jau apzināties, ka esam zaudējuši Latvijas valsti. Ja latviešu tauta nestu sevī vēlēšanos dzīvot latviskā Latvijā un svētu turētu devīzi "Latviju latviešiem", tad tā nepiedalītos komunistu rīkotajās aptaujās, pasu zīmogošanās, padomju varas rīkotās vēlēšanās. Pašlaik tauta maldina pasauli un pati sevi - atbalstot mākslīgi radīto surogātu, kas ciniski nosaukts par Latvijas republiku. Tie, kas pasniedz svešiniekam pilsētas (valsts) atslēgas, - nav patrioti. Jo vairāk latviešu nepakļausies padomju varas propagandai, kas diendienā gandē ļaužu prātus, jo tuvāk būs mūsu valsts. 

Gundega Jaunzeme, laikraksts Iekurs
Gundega Jaunzeme, laikraksts Iekurs
Gundega Jaunzeme, laikraksts Iekurs
Gundega Jaunzeme, laikraksts Iekurs
Gundega Jaunzeme, laikraksts Iekurs
Gundega Jaunzeme, laikraksts Iekurs


2022. gada 14. janvāris

Laikraksts "Iekurs" Nr. 2 | 1993.

Laikraksts "Iekurs" Nr. 2

1993. gada 15. oktobrī

lzprast ļaunuma īsto cēloni

...Arī mēs vēlamies, lai beidzot parādītos laikraksts, kas izprastu stāvokļa nopietnību... Laikraksts, kurš, ja ne varētu, tad vismaz mēģinātu tautu vilkt ārā no morālās entropijas gļotām. Kurš varētu nebaidoties pateikt, ka visā pasaulē tautas savu vēsturi raksta ar savām asinīm... Ja "Iekura" kolektīvs domā turpināt "Pilsoņa" iesāktās un "Pavalstnieka" turpinātās gļēvās tradīcijas, tad mūsuprāt labāk būtu nemaz nesākt. Tādu laikrakstu šodien ir bezgala daudz. Praktiski visi! Ar katru šāda laikraksta numuru pār tautu pārklājas aizvien biezāks morālās entropijas slānis. Jau sen cilvēkā ir iznīcināta vēlme izprast ļaunuma īsto cēloni. 

...Un vislielākos spēkus būs jāpieliek, lai latvietim atgrieztu apziņu, ka tikai ar zobenu var aizstāvēt savu māju, savu tautu. Stāvot uz savas zemes, par savu nāciju - šie spēki mums būs!

Supē ģimene Cēsīs.


2022. gada 13. janvāris

Laikraksts "Iekurs" Nr. 1 | 1993.

Laikraksts "Iekurs" Nr. 1

1993. gada 15. septembrī


"Par šo mūsu laiku ilgi brīnīsies. Pēc tam, pēc gadiem. Jo gribas tomēr ticēt, ka šis "pēc tam" būs. Par spīti visam, par spīti tam, kas notiek."

Gundega Jaunzeme,
ilggadēja laikrakstu "Pilsonis", "Pavalstnieks" un "Iekurs" žurnāliste.


Gundega Jaunzeme, Žurnāliste

Gundega Jaunzeme, Žurnāliste
Gundega Jaunzeme, Žurnāliste

Gundega Jaunzeme, Žurnāliste

Gundega Jaunzeme, Žurnāliste
Gundega Jaunzeme, Žurnāliste
Gundega Jaunzeme, Žurnāliste

Gundega Jaunzeme, Žurnāliste

Gundega Jaunzeme, Žurnāliste

Gundega Jaunzeme, Žurnāliste

Gundega Jaunzeme, Žurnāliste

Gundega Jaunzeme, Žurnāliste

Gundega Jaunzeme, Žurnāliste

Gundega Jaunzeme, Žurnāliste

Gundega Jaunzeme, Žurnāliste

Gundega Jaunzeme, Žurnāliste