2013. gada 22. novembris

LB aicinājums pastāvošajām varas iestādēm.

Vienīgais aicinājums
visām pastāvošām varas iestādēm
Latvijā


1.     Aicinām stingri ievērot valsts pamatlikumu  LR 1922. g. Satversmē noteikto kārtību  valstī!


No 1940. gada okupācijas varas augstāko iestāžu „Tautas Saeima” un LPSR Augstākā padome, no 1990. gada līdz 1993. gadam pēc LR Augstākās padomes un tās instrukcijām izveidotās iestādes, neatkarīgi no nosaukuma, atrodas ārpus pamatlikuma, jo neatbilst LR Satversmei  (64. p. un preambula), līdz ar to viņu pieņemtie lēmumi un „tiesību akti” nav spēkā no pieņemšanas brīža.

2.     Ar  2014. gadu  izbeigt  LR  Satversmes  13 rupjos  pārkāpumus  ar valsts nozieguma pazīmēm, ieskaitot valsts nozagšanu – 1., 2., 3., 5., 6., 7., 9., 40., 64., 79., 82., 84., 86 pantus.

3.     Ar  valsts  spēku   izbeigt  ļaunprātīgos  nodarījumus  ar nozieguma pazīmēm pret latviešu tautu.

D r a u d z ī g s   a i c i n ā j u m s
    
 Ja valsts iestādēs, politiķu un juristu vidū ir cilvēki, kas vēl labu latviešu tautai, aicinām atjaunot 1918. g. 18. novembrī dibināto un 1922. g. LR Satversmei atbilstošu Latvijas valsti Satversmē un tās noteiktā kārtībā pieņemtiem likumiem.
   
 Aicinām juristus, kas apgalvo, ka izprot Satversmes burtu un garu, izvērtēt un atzīt valsts varas iestāžu elementāru neatbilstību LR Satversmei, nevis izlikties to nepamanām.
    
 Aicinām tos politiķus, kas zvērējuši turēt svētu un ievērot LR Satversmi, izbeigt pārkāpt savu zvērestu.
   
 No 1940. gada vismaz 500 000 latviešu zaudējuši savu dzīvību un veselību, tautai nodarītie zaudējumi pārsniedz 500 miljardu latu.
   
 LPSR AP antikonstitucionāli izveidotās institūcijās vēl 2013. gadā godprātīgiem un pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, jebkuram patriotiskam latvietim neiespējami pieņemt konstitucionālus – LR 1922. g. Satversmei atbilstošus lēmumus un pārvaldīt Latviju Satversmē noteiktā kārtībā
    
 Tādēļ aicinām:

1. Ievēlēt konstitucionālu LR Saeimu Satversmes sapulcē pieņemtā LR Saeimas vēlēšanu likuma kārtībā.

2. Ja sovjetu režīma balsta – Latvijas okupantu ietekmē turpinātos LR Satversmes pārkāpumi,
ņemot vērā, ka pēc okupācijas nav izpildāms Satversmes 17. pants absolūtā konstitucionālā atrisinājumā jāievēl Satversmes Sapulce visu 1922. g. LR Satversmes pārkāpumu novēršanai un zaudējumu atgūšanai.

Pieņemts
Latviešu Biedrības
Valsts svētku pilnsapulcē
2013. gada 18. novembrī.
www.latviesubiedriba.lv

Ar cilvēka
cienīgu dzīvi
no 2014. gada un laimīgāku nākotni uz 2018. gadu!


2013. g. 25. oktobrī LU Lielajā aulā konferencē par Satversmes preambulu. Aicinājumu lasa dzejniece Māra Zālīte, folklorists Valdis Muktupāvels, politiķis Jānis Dinēvičs un pārējie.