Finanšu ieguldījumiem un ziedojumiem


Ziedojumu konts:
Biedrība „LATVIJAS LATVIEŠU Biedrība”
Reģ. Nr. 40008232909
AS "Swedbank" konts:  LV15HABA0551049523194

Mērķis:

1.    Finanšu ieguldījumi LLB mērķu sasniegšanai.

2.    1918.g. 18.novembrī proklamētās Latvijas Republikas atjaunošanai Latvijas Satversmes Sapulces 1922.g. 15.februāra kopsēdē pieņemtās LR Satversmes noteiktā kārtībā.

3.    No 1940.g. – 2022.g. latviešiem nodarīto zaudējumu atgūšanai.

4.    Mērķziedojumi.

Komentāri

Populāras ziņas