Laikraksts "Iekurs" Nr. 3 | 1993.

 Laikraksts "Iekurs" Nr. 3

1993. gada novembrī

Gundega Jaunzeme: Ko jūs novēlētu tiem, kuri tā arī nav sapratuši, ka valsts pastāv nevis tāpēc, lai nodrošinātu himnisku, karogotu tautisku izrādīšanos, bet gan lai garantētu tautas tiesības, brīvību un uzplaukumu?

Gunārs Freimanis: Ko novēlēt? Vispirms jau apzināties, ka esam zaudējuši Latvijas valsti. Ja latviešu tauta nestu sevī vēlēšanos dzīvot latviskā Latvijā un svētu turētu devīzi "Latviju latviešiem", tad tā nepiedalītos komunistu rīkotajās aptaujās, pasu zīmogošanās, padomju varas rīkotās vēlēšanās. Pašlaik tauta maldina pasauli un pati sevi - atbalstot mākslīgi radīto surogātu, kas ciniski nosaukts par Latvijas republiku. Tie, kas pasniedz svešiniekam pilsētas (valsts) atslēgas, - nav patrioti. Jo vairāk latviešu nepakļausies padomju varas propagandai, kas diendienā gandē ļaužu prātus, jo tuvāk būs mūsu valsts. 

Gundega Jaunzeme, laikraksts Iekurs
Gundega Jaunzeme, laikraksts Iekurs
Gundega Jaunzeme, laikraksts Iekurs
Gundega Jaunzeme, laikraksts Iekurs
Gundega Jaunzeme, laikraksts Iekurs
Gundega Jaunzeme, laikraksts Iekurs


Komentāri

Populāras ziņas