Kā iz Raiņa Zelta zirga Trojas zirgu taisīja jeb īsa pamācība integrācijā.


  
  Senākos laikos likteņupes krastos dzīvoja nelabvēlīga likteņa un vēl ļaunāku svešvaru nīcināta senā kultūrtauta. Tajā laikā, kad ziedēja ievas, atskanēja ētera balss: „Saule ir atgriezusies! Aizjūras lielvaru līgumi celti gaismā!”.


  Tad pulcējās daudz ļaužu. Tie kūra uguni, dziedāja no sirds un priecājās laimīgi, jo Saulvedis pa likteņupi vedis, atnesis princesi, esot daudz pūlējies gana. Daži, kas vēroja rūpīgāk, kļuva domīgi: „Šitā princese neizskatās pēc mūsējās - tāda nešpetna, uz rokām līdz piedurknēm asinis! Vai tik nebūšot nogalējusi īsto? Un tas kraukļu bars, kas seko aiz septiņiem pirmajiem? Īsti? Vai tik šiem uz knābjiem, nagiem un spārniem nespīd sarkanzvaigžņotas asins lāses?”. Tad kāpa visās kancelēs „reģiona” augstākais vietvaldis, augsti godāts, labi sukāts: „Tas, ko jūs redzat, ir sarkanbalti sarkanā karoga krāsas! Viņi visi ir jāintegrē 1! Un es jums saku, kā īstenākais ticības brālis – ticiet un viņi kļūs par dūjām! Viņi jāskolo, jāmazgā, jākristī, jābaro brangi labākos namos! Viņi labā dūšā līgos un pat dūdos himnu! Nu, ar akcentu, protams. Viņi dūdos kā baloži un ēdīs jums no rokas!”. 

Augstākam piebalsoja pats izredzētākais no zelta vīriem, īstenais goda vīrs: „Punkts viens, bet ...ja trāpīs kādam arī uz galvas, paši sev apkārt sakopsiet! bet – jums jāsāk pašiem ar sevi, attīrīsiet sevi, bet pēc tam pie mazām krāsniņām sasilsiet! Punkts divi, bet– es brīdinu, būs nepatīkami. Gadīsies, ka kunga dūšā viņu priekšstāvis savu knābīti slaucīs sarkanbaltsarkanā .... Punkts trīs – bet tās būs viņa kraukļa-dūjas tiesības!”.

Bet... tautā atkal – nav īstā, nav īstā! Kamēr mūsu vanagi dzīvi, mēs gribam sev īstu brīvi!

Un notikās, ka pat Saulvedim apskrējās dūša: „Es tā centos, bet jūs, mani s*** brāļi, to nepieņemat!”.

Tā mocījās tauta ilgus gadus. Tad ap to laiku, kad gadskaitlis no abiem galiem vienādi lasīsies 2, beidzot atskārtīs viedie: „Šajos modernos laikos katram ir jābūt dokumentiem- dzimšanas apliecībai, pasei!”. Izrādīsies, ka princesei vispār dokumentu nav, bet pārējiem dokumenti ir viltoti! Viltotājus atpazīs, viltotā princese ar visu kraukļu baru aizvāksies.

Tad pienāks latviešiem tie laiki, ko citas tautas tagad redz!
Eižena Finka Pareģojums

1 Integrācija – viltojums jēdzienam, pie cilvēkiem nav pielietojams.

2  Gadskaitlis no abiem galiem – latvieši un vēl daudzas tautas lasa tekstus no kreisās uz labo, piem., 2020 (20 sākuma gals, 20 – beigu gals).

Latviešu biedrības atjaunotājs,
valdes loceklis
Ilmārs Drullis

Komentāri

Populāras ziņas