LB aicinājums pastāvošajām varas iestādēm.

Vienīgais aicinājums visām pastāvošām varas iestādēm Latvijā:


 1. Aicinām stingri ievērot valsts pamatlikumu  – LR 1922. g. Satversmē noteikto kārtību  valstī!


No 1940.gada okupācijas varas augstāko iestāžu „Tautas Saeima” un LPSR Augstākā padome, no 1990.gada līdz 1993.gadam pēc LR Augstākās padomes un tās instrukcijām izveidotās iestādes, neatkarīgi no nosaukuma, atrodas ārpus pamatlikuma, jo neatbilst LR Satversmei  (64.p. un preambula), līdz ar to viņu pieņemtie lēmumi un „tiesību akti” nav spēkā no pieņemšanas brīža.


2. Ar  2014.gadu  izbeigt  LR  Satversmes  13 rupjos  pārkāpumus  ar valsts nozieguma pazīmēm, ieskaitot valsts nozagšanu – 1., 2., 3., 5., 6., 7., 9., 40., 64., 79., 82., 84., 86. pantus.


3. Ar  valsts  spēku   izbeigt  ļaunprātīgos  nodarījumus  ar nozieguma pazīmēm pret latviešu tautu.


D r a u d z ī g s   a i c i n ā j u m s


Ja valsts iestādēs, politiķu un juristu vidū ir cilvēki, kas vēl labu latviešu tautai, aicinām atjaunot 1918.g. 18.novembrī dibināto un 1922.g. LR Satversmei atbilstošu Latvijas valsti Satversmē un tās noteiktā kārtībā pieņemtiem likumiem.

   

 Aicinām juristus, kas apgalvo, ka izprot Satversmes burtu un garu, izvērtēt un atzīt valsts varas iestāžu elementāru neatbilstību LR Satversmei, nevis izlikties to nepamanām.

    

 Aicinām tos politiķus, kas zvērējuši turēt svētu un ievērot LR Satversmi, izbeigt pārkāpt savu zvērestu.


 No 1940.gada vismaz 500 000 latviešu zaudējuši savu dzīvību un veselību, tautai nodarītie zaudējumi pārsniedz 500 miljardu latu.

   

 LPSR AP antikonstitucionāli izveidotās institūcijās vēl 2013.gadā godprātīgiem un pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, jebkuram patriotiskam latvietim neiespējami pieņemt konstitucionālus – LR 1922.g. Satversmei atbilstošus lēmumus un pārvaldīt Latviju Satversmē noteiktā kārtībā


 Tādēļ aicinām:


1. Ievēlēt konstitucionālu LR Saeimu Satversmes sapulcē pieņemtā LR Saeimas vēlēšanu likuma kārtībā.


2. Ja sovjetu režīma balsta – Latvijas okupantu ietekmē turpinātos LR Satversmes pārkāpumi,

ņemot vērā, ka pēc okupācijas nav izpildāms Satversmes 17. pants absolūtā konstitucionālā atrisinājumā jāievēl Satversmes Sapulce visu 1922. g. LR Satversmes pārkāpumu novēršanai un zaudējumu atgūšanai.2013.g. 25.oktobrī LU Lielajā aulā konferencē par Satversmes preambulu. LB aicinājumu pastāvošajām varas iestādēm lasa dzejniece Māra Zālīte, folklorists Valdis Muktupāvels, politiķis Jānis Dinēvičs un pārējie.

Komentāri

Populāras ziņas