2017. gada 8. oktobris

Kataloņu tautai, valdībai:


Mūsu tautas gadsimtiem augstā godā turējušas kultūru, izcilas dziesmas, bet pāri visam - Brīvību:
jūsu cīņa nav galā, tā nebeigsies, jums pasaules tautas palīgā ies!

Mēs jums novēlam brīviem un laimīgiem būt!


LATVIJAS LATVIEŠU Biedrības vadība.


-------------------------------------------To the people and government of Catalonia:


Through centuries our nations have held in great esteem our culture, outstanding songs and, above all, FREEDOM.
Your struggle is not finished, it will be going on and the people of the world will come to your assistance.

We wish you to obtain your freedom and celebrate it!


Latvian Union of Latvia