2013. gada 31. decembris

LB apsveikums Jaunajā gadā


 „Stāvi stipri, strādā droši!”

LB simbols – ozola vainags, saules un Laimas simbols aicina latviešus skatīt Brastiņu Ernesta pravietojumu 1938. gadā par labu latviešiem:

Visus šos divdesmit gadus nekas nav sistemātiski darīts, lai paceltu latviešu tautas vērtības apziņu latviešos. Ja viss paliek pa vecam, tad latviešiem nav izredzes pastāvēt kā tautai starp tautām, ja nelaimes gadījumā nāktos zaudēt valsti.

Ar valsts bojāeju (1940. g.) iznīktu latvieši kā tauta.

Bet tas nedrīkst notikt!

Mums vajag spēt desmitiem reižu atjaunot savu valsti, ja tas būtu vajadzīgs. Bet, lai tas būtu iespējams, pašai tautai jābūt neiznīkstošai. Tikai ar nacionālo lepnumu un apziņu, nacionālai politikai pastāvot, pastāvēs mūžīga latviešu tauta, kuru neskars jautājums: būt vai nebūt?

Tautiskā ideja ir tā varenā jaunā diždoma.

Nav nevienas citas idejas, kas spētu sacensties ar to!

Mūsu Tēvzemē nevar būt neviena cita vadošā ideja, kā vien latviešu tautas ideja!

Šodien tautiskums prasa zināšanu pārvērtēšanu darbībā. Nacionālā ideja prasa īpašus cilvēkus – svētozoliem līdzīgus ļaudis! Šajā garīgā kustībā viss tiek līdzināts pēc augstākā, nevis vidējā, kā demokrātijā vai zemākā, kā komunismā.

Šajos laikos idejas, cilvēks un dzīve stāv katrs par sevi, un tas ir tas briesmīgākais...

Bet vēsture negaida pakaļpalikušos, citas tautas mūsu dēļ neskatīsies atpakaļ, tās ies savu ceļu arī bez mums. Citas tautas zina, ka kosmopolīts un internacionālists ir tapis jau tautas dzīvei lieks cilvēks.

Tautiskos ideālos latvietim vienmēr jāredz savas dzīves piepildījums.

Tā rasies raksturi, kas būs godīgi, izturīgi un neatlaidīgi.

Tie uzņemsies un laimīgi vedīs mūsu tautu pretī cieņas pilnai un varbūt pat laimīgākai nākotnei!

Laimi, panākumus un jaunas uzvaras vēlot Jaunajā gadā!

LB runasvīru-delegātu sapulces vārdā.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana