2013. gada 16. decembris

Aicinājums latviešiem
Tēvzemē un pasaulē

Uz saderīgu latviešu kopdarbību latviešu biedrībās un organizācijās Latvijā, Eiropā, Amerikā, Austrālijā un Āzijā!

Pasaules zemēs, kur dzīvo latvieši, saule nekad nenoriet. Tikai saderīgā mūsu tautas kopdarbā piepildīsies mūžsenais: Dievs, dod mūsu Tēvuzemei ziedu laikus piedzīvot!

Gādāsim, lai simts gadus pēc Latvijas valsts nodibināšanas un brīvības izcīnīšanas pasaulē labākā dzīves telpa latviešiem kļūtu mūsu Tēvzeme.

Vēl 2013. gadā nevaram būt kopā Daugavas abos krastos, jo sovjetu „svešais cirvis cērt un cērt” tik nežēlīgi, ka tauta izmirst, lai izdzīvotu ģimene, latvieši spiesti bēgt no Tēvzemes.

Joprojām tautai naidīgā pretvara apzināti ar tīšu nodomu veic ļaunprātīgus nodarījumus, ar nozieguma pazīmēm, pret latviešu tautu.

 No 1940. gada PSRS okupācijas varas augstāko iestāžu „Tautas Saeima” un LPSR AP,

no 1990. g. līdz 1993. g. pēc AP un tās instrukcijām izveidotās iestādes, neatkarīgi no to nosaukuma, atrodas ārpus pamatlikuma, jo neatbilst LR Satversmei (likumdošanas 64. p. un preambula), līdz ar to viņu pieņemtie lēmumi un „tiesību akti” nav spēkā no pieņemšanas brīža.

No 1940. gada vismaz 500 000 latviešu zaudējuši savu dzīvību un veselību, tautai nodarītie zaudējumi pārsniedz 500 miljardu latu, bet „svešais cirvis cērt un cērt...” un „latvju zeme vaļā stāv” kā asiņojoša brūce.

LPSR AP antikonstitucionāli izveidotās institūcijās vēl 2013. gadā godprātīgiem un pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, jebkuram patriotiskam latvietim neiespējami pieņemt konstitucionālus – LR 1922. g. Satversmei atbilstošus lēmumus un pārvaldīt Latviju Satversmē noteiktā kārtībā.

Tādēļ aicinām:                      

1. Ievēlēt konstitucionālu LR Saeimu Satversmes sapulcē pieņemtā likuma "Par Saeimas vēlēšanām" kārtībā.

2. Ja sovjetu režīma balsta – Latvijas okupantu ietekmē turpinātos LR Satversmes pārkāpumi,

ņemot vērā, ka pēc ilgstošas okupācijas nav izpildāms Satversmes 17. pants absolūtā konstitucionālā atrisinājumā jāievēl Satversmes Sapulce visu 1922. g. LR Satversmes pārkāpumu novēršanai un zaudējumu atgūšanai.

Pie Latvijas tautas nepiederošas personas, kas no 1940. gada iebrukušas un okupējušas Latviju: PSRS sarkanarmijas sastāvā un demobilizēti virsnieki kā PSKP KGB režīma aģenti, īstenais, pārliecinātākais sovjetu avangards, kas atbilst starptautiskās konvencijās atzītam okupantu statusam, kas atrodas Latvijā ārpus pamatlikuma, visrupjākā un ciniskākā veidā iejaucās valsts iekšējās lietās.

Ļaunprātīgā cerībā kļūt par Latvijas pilsoņiem, par Latvijas tautu un viltīgā ticībā, ka latviešu tautu atkal izdosies piemānīt kā līdzīgos precedentos 13. gs. un 20. gs..

Ar latviešu skaidro pasaules redzējumu – dzīvesziņu;

savā identitātē, mentalitātē ar veselo saprātu neaptveramo:

ar zemisko viltu un visrupjākajiem māņiem kā arī visprastāko apkrāpšanu, divreiz okupantiem cietsirdīgā ļaunprātībā tas ir izdevies:

13. gadsimtā Visapbrīnojamākās simtgadu cīņas visā Eiropas vēsturē. Āriešu pirmtautai, ko toreiz raksturo kā vismiermīlīgāko tautu (pacatum hominum gentes), jānomaina arkls pret zobenu, jo iebruka okupanti no visas Eiropas. Tiesiskie pamati bija nesatricināmi, militārā atbilde bija skarba. Pirmajiem iekarotājiem āriešu vadonis: „Mūs un visas šīs valstis, kas aiz mums, pārvalda viens likums. Tu, kas esi nācis citāda likuma vārdā, atradīsi nāvi, ja šonakt neaizbēgsi atpakaļ!”. Svešais to nedarīja – otrā dienā krita septiņu šķēpu caurdurts.
Ar atsevišķām spēcīgām karaspēka vienībām slavenās lielkaujās uz zemes un jūrā tauta uzvarēja iebrucējus:
Zemgalieši atvaira un absolūti sakauj iebrūkošo krievu karapūļus. Iebrucējiem 9 000 kritušo.

Kuršu karalistes flote stingri kontrolē savu Baltijas jūras krastu, jūras kaujās uzvarot tikpat  slavenos Vikingus.

Absolūtas uzvaras baltu apvienotiem pulkiem Saules un Durbes lielkaujās, kur okupantu karaspēks faktiski tiek iznīcināts.

Tā vietā lai nekavējoties sodītu visus okupantus vai vismaz aiztriektu uz mūžīgiem laikiem ārā no Tēvzemes, notiek kaut kas neticams: tiek atstāti neskarti pāris simtu okupantu, kuru rokās tobrīd netiek saskatīti ieroči.

Okupanti zemiski un slepkavīgi pārkāpj visus līgumus, ieskaitot kuršu karaļa Lameika – Romas līgumu... „latvju zeme vaļā stāv”... kā asiņojoša brūce.

Okupanti uzkrāj papildspēkus, pavairojās kā žurkas, kā mēris mērdē visu tautu visā Tēvzemē. Sekas šausminošas: genocīdā turpmākos 7 gadsimtos dažādas okupantu varzas iznīcina 7 miljonus* zemgaļu, latgaļu, kuršu, sēļu un līvu. Vairākas tautības iznīcina totāli: apkauj neapbruņotus cilvēkus, aplaupa, mērdē visus badā un slimībās, spīdzina līdz nāvei un dzīvus cilvēkus sadedzina sārtos.

20. gadsimtā pirmajā iespējā pēc 700 gadiem pret okupantiem krātajā naidā, nežēlojot savas asinis, latvju strēlnieki ar mūžības skartu pasaules slavu cīnās pret Tēvzemē iebrukušajiem okupantiem – vācu armiju un sagrauj arī otru okupantu Krievijas cara impērijas izlases karaspēku, uzvaru vaiņagojot Jāņu naktī pārņemot Maskavu un Kremli.
Latvieši nodibina savu valsti, latvieši brīvības cīņās uzvar visu okupantu karaspēku un savā absolūtā kontrolē pārņem visu savu valsti.


Un tad precīzi atkārtojās 13. gs. nelaimīgā latviešu attieksme pret okupantiem. Tā vietā, lai tiesātu visus okupantus, atgūtu daļu no tautas zaudējumiem, jo okupanti veselās dzimtās vairākās paaudzēs ir iznīcinājuši un tādēļ tiem jāatbild par 7 miljoniem latviešu dzīvībām, kas iznīcinātas šaušalīgā genocīdā pret latviešu tautu, okupantiem atstāj visu latviešiem nolaupīto. Pat neizraida okupantus no Latvijas uz neatgriešanos. Tā visa vietā norisinās veselam saprātam neaptverams, pasaulē vēl nepieredzēts process: okupantiem un kolonistiem kā balvu par asiņaino postu un genocīdu pret latviešu tautu.... piešķir latviešu valsts pilsonību. Brīvību izcīnījusī armija klusu ciešot piekrīt...., jo tobrīd neredz palikušo 250 000 okupantu rokās ieročus! Lai paglābtu tautu no briesmām, protestē tikai latviešu nacionālās organizācijas - Latvju nacionālistu klubs, Ugunskrusts, Pērkoņkrusts, no kuriem aktīvākos Tēvzemes un latviešu tautas aizstāvjus arestē.... okupantu vietā!

Vēlāk, pēc dažiem gadiem okupanti vairs nešķiro: gan tiesnešus, gan notiesātos patriotus spīdzina un nošauj, dzīvajos palikušos izsūta nomirt Sibīrijā...

Paliek tikai vienīgais 1922. g. LR Satversmē iekļautais jēdziens: „Latvijas tauta”, kuru ļoti sarežģīti izskaidrot nacionāli domājošo latviešu dzīves telpā:

Latvijas tauta ir latvieši, kas 1918. g. 18. novembrī nodibināja savu valsti, nosaucot savas tautas un Tēvzemes vārdā par Latviju. Latviešu tautas priekšstāvji 1919. g. Pavalstniecības likuma kārtībā piešķīra pilsoņu tiesības arī citu tautību personām, kas līdz 1940. g. dzīvoja Latvijā un bija atbilstošas Pavalstniecības likumā noteiktam statusam un savā brīvi vēlētā Satversmes sapulcē 1922. gadā sev nolemtai valsts Satversmei.

73 gadus Latvijā nepastāv konstitucionāla likumdevēja institūcija, kam būtu tiesības izlemt juridiski politisko jēdzienu „Latvijas tauta”, kam būtu tiesības kaut burtu 1922. g. LR Satversmē izmainīt.

1940. gadā, nodevīgi un zemiski pārkāpjot 1920. gadā uz mūžīgiem laikiem noslēgto Miera līgumu, slepenā un slepkavīgā nakts iebrukumā Latvijas robežsardzē PSRS sarkanarmija okupēja Latvijas valsti. Atkal latviešu tautai tika uzspiesta karošana abos impēriju karaspēkos gan savās nacionālās vienībās. Ar sabiedroto atbalstu latviešu vienības uzvar lielkaujās par Berlīni, pirmās ieiet Berlīnē, par pirmo Berlīnes komandantu ieceļ visspējīgāko latviešu virsnieku.

Leģendārā latviešu divīzija savā Tēvzemē - Kurzemes cietoksnī - uzvar 6 lielkaujās. PSRS piespiesta koncentrēt Kurzemē milzīgu karaspēku un kara floti Baltijas jūrā. Staļina plāni par visas Eiropas iekarošanu tiek izjaukti. Latviešu karavīri izglābj dažas Eiropas valstis no PSRS okupācijas, arī tūkstošiem latviešu paspēj izvairīties no okupācijas režīma un mokpilnas nāves. Kurzeme paliek kā vienīgā zeme, ko PSRS nespēj iekarot tiešos triecienos.

Latvijas tauta paliek kā vienīgā nācija, kuras karavīri 2. Pasaules karā kļūst par divkārtējiem uzvarētājiem.

Bet drīz piepildās latviešu ģenerāļa paredzējums: „Vīri, baudiet karu, miers būs briesmīgs!”

Lielvaru līgumi latviešiem atņem nosargāto Kurzemi un visu valsti. Latvju karavīru dubultuzvaru nomaina pret jauniem traģiskiem zaudējumiem – 50 gadus PSRS okupācijas režīmā. Par pasaulslavenām uzvarām mokpilna nāve mūžīgā ieslodzījumā „sovjetu gulāgos”.

Tagad 2013. gadā, kad lielvaru līgumos jau 23 gadus Latvijā paredzēta demokrātija un iespējama brīvības atgūšana, vairāk kā 500 000 PSRS, tagad Krievijas impērijas piederīgie okupanti traucē Latvijas valsts atjaunošanu 1922. g. LR Satversmes kārtībā. Okupantu vadība tīko uz pilsonības „piešķiršanu naturalizācijas un integrācijas ceļā”, lai pilnīgi un neierobežoti noturētu varu ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā.
 

L a t v i e š i , vai atkal uz 700 gadiem zaudēsim brīvību!?


Mūsu pienākums ir gādāt, lai sākot ar 2014. gadu izbeigtu LR Satversmes

13 rupjos pārkāpumus ar valsts nozieguma pazīmēm, ieskaitot valsts nozagšanu – 1., 2., 3., 5., 6., 7., 9., 40., 64., 79., 82., 84., 86 pantus kā arī 24 „maigos, lienošos pārkāpumus”, ko sadarbībā ar okupantiem pieļauj daži sovjetu kalpi. Neatkarīgi no totālas dezinformācijas, atsevišķiem māņiem un pat smagiem triecieniem, Latvijas valsts 95. gadadienā paziņojam, ka nekad vairs nevienai svešvarai neizdosies piemānīt visu latviešu tautu.

Gadu tūkstošos izveidojies latviešu pasaules uzskats – dzīvesziņa;

„Latviešu Biedrības” statūti un mērķu skaidrība, tradīcijas un darbs trijos gadsimtos;

1918. gada 18. novembra Latvijas valsts pamatlikums uzliek mums pienākumu

„stāvēt stipri un strādāt droši!”,

lai atbildīgi izpildītu 1922. g. LR Satversmi, tās „burtu un garu” par latviešu tautas tiesībām uz savu valsti savā Tēvzemē.

Tad "pienāks latviešiem tie laiki, ko citas tautas tagad redz!"

                                                      Jānis Ruģēns


Ar latvieša cienīgu dzīvi no 2014. gada un laimīgāku nākotni uz 2018. gadu!      

   *No LB arhīva
Lejuplādēt PDF dokumentu šeit
Aicinājums pieņemts
LB valsts svētku pilnsapulcē
2013. gada 18. novembrī.


1 komentārs:

 1. Latvijas Republikas prezidentam, Projekts no Latvijas Latviešu biedrības
  Latvijas Republikas Saeimai,
  Latvijas Republikas Ministru Kabinetam ,
  Latvijas Republikas Kultūras ministrijai
  Latvijas Republikas Zinātnes un Izglītības ministrijai
  Latvijas Republikas Veselības aizsardzības ministrijai
  Latvijas Republikas Tieslietu ministrijai
  Latvijas Republikas Valsts Kancelejai
  Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai
  Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijai
  Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijai
  Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai
  Pašlaik notiek aktuāla diskusija "PAR VARDARBĪBU PRET BĒRNIEM ". Vēsture liecina, , kad mūsu baltu tautu teritorija ir tikusi okupēta no 12.gs beigām ar noziedzīgo un vardarbīgo jūdu kristiešu invāziju. Pat līdz šim brīdim mums tiek uzspiesta šī jūdu kristīgā sistēma ,kas faktiski ir atavisms un austrumu jūdu tautas elkdievība ar viņu iedomātā dieva Isas - Jēzus kā viņu dievība, kas ir pilnīgi sveša un noliedzama mūsu baltu tautām kā morāli un vēsturiski kaitīga .
  Un tā kā šajos jūdu kristīgajos kulta dievnamos kā “ Ģalvenā persona " Isa tiek rādīts kā piesists koka krustā un dažādās formās-krucifiksos, gleznās, ikonās u. tml. Palestīnas teritorojā . Un gar šīm naglām rādīts , ka tek cilvēka asinis. Kaut gan vēsturnieki un ģeogrāfi ir pierādījuši, ka' Isa nav bijis piesists krustā, bet piesiets ar šņorēm un pēc maza laika atsiets kā dzīvs un pēc 3 dienu atlabšanas ir turpinājis savas Zemes gaitas. Pie tam šajā jūdu maģijā liek tiem, kas apmeklē šīs jūdu kulta celtnes ,ēst viņa miesu un dzert viņa asinis un vēl klanīties un pazemoties šī elka priekšā. Tāda svešzemju jūdu maģijas sistēmas vizuāla un skaņu veidīgā pielūgšana bērnam atstāj tikai pretīgi nožēlojamu un pretcilvēcīgu iespaidu,pat nepatiku un bailes, kas mūsu civilizētā laikā ir pilnīgi aizliedzams. Tajā sakarā ar Likumu ir ""Aizliegts ieiet šajās jūdu hristīgajās celtnēs un līdzīgas vietās un piedalīties šajās pretcilvēcīgās procedūrās līdz pilngadībai 18 gadiem"". Un ar Likumu pie celtnēm ir jāizvieto metāla uzraksti -ar baltu uz melna līdzīgi kā ielu nosaukumos
  No 2016.g. 1. sept.metala uzraksts pie jūdu-kristiešu celtnēm ir jābūt-AIZLIEGTS IEET LĪDZ 18 GADIEM-
  Faktiski šis AIZLIEGUMS bija jāveic ar to brīdi, kad baznīca tika atdalīta no valsts.
  No 2016.g. 1.sept. ir ar Likumu aizliegt arī vias pasaules citas reliģijas, izņemot mūsu -LATVIEŠU DIEVTURĪBU-.
  Baltu tautas ir Saules tautas, bet jūdu un citas aziātu tautas pakļaujas Mēness kultam.
  Ja jau cilvēks / bērns/ tiek biedēts un traumēts jau no bērnības ...tāds arī , kā nozombēts var-turpināt eksistēt visu atlikušo dzīvi, kaut gan ir metodes,ka jebkurā brīdī var atzombēties un atjaunoties kā brīvs cilvēks.
  Viens no jūdu- hristīgās sistēmas Romas katoļu baznīcas augst. vadītājs, līdz ar to, kad 2016.g.aprīlī pasludināja , ka muslimu invāziju pret Eirobas tautām pasludināja kā-DĀVANU !-IR NOLĀDĒTS ! ...Informācija par to tika izplatīta MSLīdzekļos.
  Zinām, ka paši jūdi / arī vienlaicīgi kā humanoīdi/ , paši noliedz Isu-Jēzu un noraida jūdu-kristīgo kultu un viņu baznīcas ar šo kanibālisma kultu.

  Zinām, ka pasaules mērogā regulāri noziegumus pret bērniem-zēniem veic jūdu kristīgie mācītāji-pedofīli.

  Papildinājumus un atzinumus rakstiet uz adresi-Latvijas Latviešu biedrībai
  Ventspils ielā 12 a
  Rīgā LV 1002

  AtbildētDzēst